Extremepowertorrents.nl

Untitled design - 2022-10-24T124311.015

Is torrents downloaden legaal?

Het is sinds 2014 verboden om torrents te downloaden. Dit houdt in dat het verboden is om muziek, series of films waar auteursrechten op rusten te downloaden. Wanneer er sprake is van schending van auteursrechten valt dit onder het civiele recht.

Civiel recht is echter heel iets anders dan strafrecht. In letterlijke zin zou dit betekenen dat het downloaden dus eigenlijk niet strafbaar is door de staat. Toch bestaat er wel terdege een kans dat je door auteursrechtelijk beschermd materiaal te downloaden een boete krijgt.

Stichting Brein

Stichting Brein heeft in 2014 al aangegeven dat er bij illegaal downloaden schadeclaims zouden volgen. Het is echter zo dat Stichting Brein zich sinds die tijd meer heeft beziggehouden met het opsporen van uploaders en het uitdelen van boetes.

Uploaders zijn personen die zorgen dat illegale bestanden online gezet worden zodat anderen deze kunnen downloaden. In 2018 kreeg Stichting Brein maar liefst 17 uploaders opgespoord. Nog een organisatie die zich bezighoudt met het opsporen is de Nederlandse Filmbranche.

Zodra het downloadverbod eenmaal van kracht was proberen filmdistributeurs uit Nederland te achterhalen welke consumenten zich bezighouden met het illegaal downloaden van series en films. Stichting Brein is gerechtigd om persoonsgegevens en IP-adressen van torrentgebruikers te achterhalen.

Dit geldt ook voor bedrijven zoals Dutch Filmworks. De gegevens van gebruikers die illegaal downloaden worden niet alleen verzameld maar ook voor de duur van 5 jaar bewaard. Binnen deze termijn mag er vervolgens een schadevergoeding worden geclaimd.

Hoe weet je of je met illegale bestanden te maken hebt?

Het is zeker niet zo dat iedere torrentsite illegaal is. Er is op deze platformen ook heel veel content te vinden die legaal is. Wel is het belangrijk om bij het downloaden van torrents te herkennen of een bestand nou wel of niet illegaal is.

Wil je op een veilige manier gebruik maken van torrentwebsites, dan is het verstandig om dit via een VPN-verbinding te doen. Deze zorgt ervoor dat je verbindingen versleuteld worden zodat je volledig anoniem bent.

Ook tijdens het downloaden van bestanden heb je het recht op online veiligheid en privacy. Wel is het zo dat ook wanneer je een VPN-verbinding gebruikt het nog steeds illegaal is om bestanden waar auteursrechten op rusten te downloaden.

Er bestaat een grote kans dat je met illegale bestanden te maken hebt wanneer je kiest voor films, series of muziek waar auteursrechten op rusten. Dit geldt ook voor computerspelletjes en het delen van muziek waar niet voor betaald is.